Tổng hợp 17 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới

Tổng hợp 17 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới

Muốn kinh doanh thành công, bạn cần phải xây dựng xác định mô hình kinh doanh của…


Xem thêm

Tại sao có nhiều doanh nghiệp thành công ty mô hình kinh doanh Freemium

Tại sao có nhiều doanh nghiệp thành công ty mô hình kinh doanh Freemium

Trong những năm gần đây chúng ta đang chứng kiến sự thành công của nhiều doanh nghiệp…


Xem thêm

7 kỹ năng đặc biệt của nhà lãnh đạo 4.0

7 kỹ năng đặc biệt của nhà lãnh đạo 4.0

Các doanh nghiệp có tầm hoạt động toàn cầu là nền tảng cốt lõi của các quốc gia…


Xem thêm

Nâng cao kỹ năng nhà quản trị doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao kỹ năng nhà quản trị doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nâng cao kỹ năng nhà quản trị doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…


Xem thêm