M&A

WTP Group đại diện cho các doanh nghiệp tại Việt Nam đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 • M&A
  Cần tìm dự án đầu tư ngành Hàng tiêu dùng nhanh
  Cần tìm dự án đầu tư ngành Hàng tiêu dùng nhanh
  • Giao dịch số
   WI011
  • Nhóm hàng
   FMCG
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không chi phối
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm
 • M&A
  Cần tìm nhà đầu tư ngành Công nghệ thực phẩm
  Cần tìm nhà đầu tư ngành Công nghệ thực phẩm
  • Giao dịch số
   WF012
  • Nhóm hàng
   Công nghệ thực phẩm
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không chi phối
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm
 • M&A
  Cần tìm nhà đầu tư ngành Công nghệ thông tin
  Cần tìm nhà đầu tư ngành Công nghệ thông tin
  • Giao dịch số
   WF011
  • Nhóm hàng
   Công nghệ thông tin
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không chi phối
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm
 • M&A
  Cần tìm nhà đầu tư ngành Food and Beverage
  Cần tìm nhà đầu tư ngành Food and Beverage
  • Giao dịch số
   WF010
  • Nhóm hàng
   F & B
  • Đặc điểm giao dịch
   Đầu tư không chi phối
  • Quốc gia
   Việt Nam
  Xem thêm