The prospects of Vietnam's Plastic industry: The Growth and Export potential

The prospects of Vietnam's Plastic industry: The Growth and Export potential

An Overview of Plastic Manufacturing In Vietnam. During the period from 2010 to…


Xem thêm

Vietnam's Prominence in the Shifting Landscape of America's Supply Chain

Vietnam's Prominence in the Shifting Landscape of America's Supply Chain

A recent analysis reveals that Vietnam accounts for a significant share of U.S.…


Xem thêm

Vietnam exports 4,000 tons of recycled plastic pellets to the United States

Vietnam exports 4,000 tons of recycled plastic pellets to the United States

On March 14, there was a ceremony held in Ho Chi Minh City, Vietnam, to announce…


Xem thêm

The United States remained Vietnam's top plastic exporting market

The United States remained Vietnam's top plastic exporting market

Vietnam has experienced a surge in plastic production and exports in recent years,…


Xem thêm

Vietnam's procedure of exporting workwear in 2023

Vietnam's procedure of exporting workwear in 2023

Vietnam is rapidly becoming one of the largest export markets for workwear.  


Xem thêm

Vietnamese PPE Manufacturers: A Competitive Edge in the Global Market

Vietnamese PPE Manufacturers: A Competitive Edge in the Global Market

Vietnam has emerged as one of the new personal protective equipment (PPE) suppliers…


Xem thêm

The increasingly vital role of Vietnam in the global supply chain in 2023

The increasingly vital role of Vietnam in the global supply chain in 2023

According to a recent worldwide survey conducted by Container xChange regard Vietnam…


Xem thêm

Import and export of hand tools in Vietnam: possibilities and procedures

Import and export of hand tools in Vietnam: possibilities and procedures

According to the General Directorate of Vietnam Customs, Vietnam imported roughly…


Xem thêm

Vietnam has the potential to become Asia's next industrial hotspot

Vietnam has the potential to become Asia's next industrial hotspot

Vietnam's economy has soared, with an astonishing 8% gain in GDP by the last quarter…


Xem thêm

Vietnam's imports and exports surpassed $730 billion in 2022

Vietnam's imports and exports surpassed $730 billion in 2022

The overall import-export turnover is estimated to exceed 732 billion USD this year,…


Xem thêm

Chúc mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10-2022

Chúc mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10-2022

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh Nhân Việt Nam, WTP GROUP kính chúc Quý đối tác Doanh…


Xem thêm

Xu hướng thị trường M&A Việt Nam năm 2022

Xu hướng thị trường M&A Việt Nam năm 2022

Các hoạt động M&A trong lĩnh vực công nghệ số ngày càng phát triển, đặc biệt các…


Xem thêm

Việt Nam là lựa chọn hàng đầu để đầu tư trong nhóm thị trường mới nổi

Việt Nam là lựa chọn hàng đầu để đầu tư trong nhóm thị trường mới nổi

Việt Nam được coi là một điểm đến đầu tư hấp dẫn và là nền kinh tế năng động, có…


Xem thêm

Hiểu về F.O.B trong xuất nhập khẩu

Hiểu về F.O.B trong xuất nhập khẩu

FOB là gì? Giá fob là gì? Phân biệt FOB và CIF? FOB là thuật ngữ cực kỳ…


Xem thêm

Tổng hợp 17 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới

Tổng hợp 17 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới

Muốn kinh doanh thành công, bạn cần phải xây dựng xác định mô hình kinh doanh của…


Xem thêm