Xuất khẩu

WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các công ty thành viên uy tín và có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc ...

WTP Group luôn sẵn sàng hợp tác cùng các Doanh nghiệp nước ngoài cần kết nối với Chuỗi cung ứng Hàng hóa và máy móc thiết bị tại Việt Nam.

 

 • Xuất khẩu
  Công cụ & Sửa chữa nhà
  Công cụ & Sửa chữa nhà
  • Nhóm hàng
   Công cụ & Sửa chữa nhà
  • C/O
   Việt Nam
  • Đặc điểm giao dịch
   OEM / ODM
  • Xuất khẩu
   USA, EU, JAPAN, KOREA
  WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa…
  Xem thêm
 • Xuất khẩu
  Sản phẩm Nhựa
  Sản phẩm Nhựa
  • Nhóm hàng
   Khoa học & Công nghiệp
  • C/O
   Việt Nam
  • Đặc điểm giao dịch
   OEM / ODM
  • Xuất khẩu
   USA, EU, JAPAN, KOREA
  WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa…
  Xem thêm
 • Xuất khẩu
  Bảo hộ lao động
  Bảo hộ lao động
  • Nhóm hàng
   Bảo hộ lao động
  • C/O
   Việt Nam
  • Đặc điểm giao dịch
   OEM / ODM
  • Xuất khẩu
   USA, EU, JAPAN, KOREA
  WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa…
  Xem thêm
 • Xuất khẩu
  Chăm sóc & Làm đẹp
  Chăm sóc & Làm đẹp
  • Nhóm hàng
   May mặc & Thời trang
  • C/O
   Việt Nam
  • Đặc điểm giao dịch
   OEM / ODM
  • Xuất khẩu
   USA, EU, JAPAN, KOREA
  WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa…
  Xem thêm
 • Xuất khẩu
  Thủ công & Mỹ nghệ
  Thủ công & Mỹ nghệ
  • Nhóm hàng
   Thủ công & Mỹ nghệ
  • C/O
   Việt Nam
  • Đặc điểm giao dịch
   OEM / ODM
  • Xuất khẩu
   USA, EU, JAPAN, KOREA
  WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa…
  Xem thêm
 • Xuất khẩu
  Nông sản & Thực phẩm
  Nông sản & Thực phẩm
  • Nhóm hàng
   Nông sản & Thực phẩm
  • C/O
   Việt Nam
  • Đặc điểm giao dịch
   OEM / ODM
  • Xuất khẩu
   USA, EU, JAPAN, KOREA
  WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các nhà máy có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa…
  Xem thêm