WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các công ty thành viên uy tín và có đủ năng lực để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc ...

WTP Group luôn sẵn sàng hợp tác cùng các Doanh nghiệp nước ngoài cần kết nối với Chuỗi cung ứng Hàng hóa và máy móc thiết bị tại Việt Nam.