WTP Group được thành lập vào năm 2016 bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mục đích xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư hiệu quả cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

WTP Group sở hữu một hệ sinh thái các công ty thành viên uy tín, có đủ năng lực để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với thị trường toàn cầu. Đồng thời chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thành lập các khoản đầu tư mới hoặc mở rộng các khoản đầu tư hiện có tại Việt Nam.

Chúng tôi chuyên Kết nối chuỗi cung ứng từ Việt Nam với Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc ...