Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất cho doanh nghiệp 2024

Xây dựng mẫu quy chế lương thưởng là công việc quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức. Một bản quy chế trả lương, khen thưởng và những phúc lợi (phụ cấp, thưởng tết…) hiệu quả sẽ tác động trực tiếp đến hiệu suất công việc.

8 min read

person in orange long sleeve shirt writing on white paper
person in orange long sleeve shirt writing on white paper

Mục đích của việc lập mẫu quy chế tiền lương, thưởng cho nhân viên

Việc xây dựng một mẫu chính sách tiền lương, tiền thưởng hiệu quả có nhiều ý nghĩa đối với doanh nghiệp và nhân viên. Đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức. Những lợi ích mà mẫu quy chế trả lương, khen thưởng có thể mang đến cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng giúp đảm bảo đời sống của người lao động. Phục vụ  và đáp ứng mức sống cơ bản của các thành viên trong tổ chức. Từ đó, họ có thể yên tâm làm việc và sẵn sàng cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

 • Việc xây dựng mẫu quy chế lương, thưởng nhằm động viên mọi thành viên trong tổ chức hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh của công ty.

 • Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp quy định rõ ràng, minh bạch về mức lương, thưởng. Và các quyền lợi mà người lao động được hưởng khi ký hợp đồng lao động chính thức với công ty.

 • Quy chế tiền lương giúp các thành viên trong tổ chức hiểu rõ về cách tính tiền thưởng, mức lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với chức vụ của mình.

 • Mẫu quy chế tiền lương, tiền thưởng có hiệu lực sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về tiền lương, tiền thưởng. Các chế độ chính sách, phúc lợi hợp pháp  mà người lao động được hưởng.

 • Từ những lợi ích mà mẫu chính sách trả lương, phúc lợi mang lại. Các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp sẽ yên tâm làm việc và cống hiến. Nhờ đó xây dựng, củng cố phương hướng phát triển và mục tiêu chung của tập thể.

Quy trình xây dựng quy định về lương, thưởng

Để xây dựng một mẫu chính sách đãi ngộ, lương thưởng hiệu quả, các nhà quản trị cần thực hiện theo các bước sau:

Lập kế hoạch đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương cả năm

Người quản lý cần lập kế hoạch và dự báo tổng mức lương dự kiến ​phải chi trả ​là bao nhiêu. Tính toán tỷ lệ giữa khoản chi phí đó và doanh thu. Theo đó xác định đơn giá tiền lương trong một năm.

Đơn giá này sẽ là cơ sở để xác định mức lương cơ bản cho từng nhóm chức danh. Đồng thời còn là cơ sở khách quan để tính lương khoán dựa trên doanh thu hoặc đơn vị sản phẩm.

Phân nhóm chức vụ và xác định hệ số khoảng cách

Ngoài ra, nhà quản trị cần liệt kê và nhóm các chức vụ lại với nhau theo tính chất công việc, mức độ phức tạp của công việc và trách nhiệm.

Việc phân nhóm này yêu cầu nhà quản trị tham khảo bản mô tả công việc và yêu cầu chi tiết cho từng chức danh. Sau đó tiến hành phân nhóm dựa các yếu tố sau:

 • Bằng cấp (đại học, cao đẳng, trung cấp…)

 • Kinh nghiệm chuyên môn

 • Kiến thức chuyên môn

 • Các nhóm kỹ năng liên quan

 • Trách nhiệm trong công việc

Dựa trên những tiêu chí này, các nhà quản lý xây dựng hệ thống điểm tương ứng cho từng chức danh. Lưu ý rằng, bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng hệ số khoảng cách giữa các vị trí và chức danh. Nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan giữa các vị trí trong sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp.

Quyết định cách tính lương theo tính chất công việc

Người quản lý có thể áp dụng các phương thức trả công khác nhau đối với từng loại lao động, từng bộ phận trong tổ chức. Doanh nghiệp có thể áp dụng một mức lương cố định cho các vị trí hành chính. Một mức lương cố định cho các vị trí trực tiếp tạo ra doanh thu hoặc kết hợp cả hai.

Đối với hình thức trả lương theo kết quả công việc (hay còn gọi là trả lương khoán), có thể áp dụng nhiều phương pháp trả lương khác nhau. Tiền lương khoán có thể được áp dụng để trả theo kết quả của khối lượng sản phẩm hoặc doanh thu trực tiếp do cá nhân hoặc nhóm mang lại (hay còn gọi là KPIs).

Hoặc áp dụng trên hệ số hoặc điểm theo chức danh, cho các bộ phận sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp. Có một điều mà nhà quản lý cần lưu ý, khi sử dụng hình thức trả lương khoán, nhà quản lý cần xác định đơn giá phù hợp, khuyến khích và đảm bảo mức sống cho người lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần thiết lập các thước đo mức độ hoàn thành công việc khác nhau. Ở mỗi cấp cao hơn, mức thưởng sẽ được cộng thêm nhằm phát huy tối đa năng lực và khuyến khích nhân viên phấn đấu hơn nữa.

Xây dựng hệ thống đánh giá, khen thưởng và kỷ luật

Để đảm bảo tính công bằng trong mô hình quy chế tiền lương, thưởng nhà quản trị cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoàn thành công việc. Để làm được điều này một cách hiệu quả, bản mô tả công việc phải chính xác và thực tế.

Bên cạnh đó cần đảm bảo rằng việc xây dựng và giám sát kế hoạch trong từng bộ phận phải được thực hiện nghiêm ngặt. Đội ngũ quản lý có thể quy đổi các mức độ hoàn thành công việc thành các hệ số, tương ứng với xếp loại lao động A, B, C…

Một phương pháp khác cũng thường được các công ty áp dụng là giảm số điểm dựa trên những lỗi sai trong công việc.

Quy định về thời gian trả lương, cách tính lương và các chính sách đãi ngộ khác

Người quản trị cần minh bạch về quy trình tính lương, thời điểm trả lương hàng tháng trong mẫu quy chế trả lương, thưởng. Ngoài ra, người quản lý cần xác định rõ quy trình trả lương đối với các trường hợp đặc biệt (người lao động được cử đi học, làm thêm giờ, trả lương trong thời gian thai sản cho với nhân viên nữ…)

Đánh giá, đo lường, cải tiến

Mẫu chính sách tiền lương, tiền thưởng cần được trình bày ngắn gọn, súc tích và rõ ràng. Trước khi ban hành và triển khai nội quy, nhà quản trị cần họp để phổ biến và ghi nhận các ý kiến ​​phản hồi của mọi thành viên trong tổ chức.

Cơ chế lương thưởng càng rõ ràng, minh bạch giúp nâng cao tinh thần và sự nhiệt tình của người lao động.

Sau khi ban hành quy chế trả lương, thưởng, người quản lý cần liên tục đo lường, đánh giá tính hợp lý và hiệu quả của mô hình này. Cơ chế, chính sách tiền lương không thể cố định, cần liên tục rà soát, điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh kinh doanh, quy định pháp luật và nhu cầu thực tiễn.

Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất năm 2024

Tham khảo ngay mẫu nội quy về chế độ trả lương, khen thưởng của doanh nghiệp mới nhất qua nội dung dưới đây: