Vui lòng nhấp vào đây để xem hồ sơ giới thiệu WTP Group, hoặc tải file tại đây

WTP Group được thành lập vào năm 2016 bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và thương mại quốc tế. Chúng tôi sở hữu hệ sinh thái với 20 công ty thành viên chuyên nghiệp là "Đại diện thương mại" cho các ngành hàng nông nghiệp và công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy hỗ trợ các Doanh nghiệp dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư vào Việt Nam.

Hoạt động cốt lõi của WTP Group bao gồm::

1. Đối tác thương mại

  • Đại diện thương mại xuất khẩu hàng hóa Việt Nam
  • Đối tác tư vấn phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam

2. Đối tác tư vấn đầu tư

  • Đối tác tư vấn đầu tư vào Việt Nam
  • Đối tác tư vấn Mua bán - Sáp nhập (M&A)

3. Đối tác tư vấn quản trị

  • Tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn tối ưu quản trị: Sản xuất; Tài Chính; Kế toán; Thuế; Nhân sự; Vận hành
100 0
60 0
20 0
15 0