Làm Thế Nào Để Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Thành Công?

BÀI VIẾT NỔI BẬTTIN TỨCQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

6/28/202413 phút đọc

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công và phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng đến cách thức làm việc, sự hài lòng của nhân viên, sự trung thành của khách hàng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ và biết cách xây dựng một văn hóa doanh nghiệp thành công. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp, cách xác định giá trị cốt lõi, và các biện pháp để khuyến khích nhân viên hành động phù hợp với giá trị cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động và lợi nhuận.

1. Hiểu Được Văn Hóa Doanh Nghiệp Là Gì?

1.1. Khái Niệm Văn Hóa Doanh Nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp (tiếng Anh: Corporate Culture) là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó chi phối hành vi của mỗi thành viên trong một doanh nghiệp, tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thông riêng của mỗi doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị, niềm tin, hành vi và cách thức mà một tổ chức vận hành. Nó phản ánh cách mà doanh nghiệp ứng xử với nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Văn hóa doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua các khẩu hiệu hay chính sách mà còn qua hành động thực tế hàng ngày của tất cả các thành viên trong tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi, là giá trị của cá nhân hay tổ chức, được thể hiện qua hành động, sở thích, lối sống của từng cá nhân trong đó, tập hợp những giá trị cốt lõi này để hướng dẫn những hành vi nội bộ của một tổ chức, mang đến một nét riêng biệt của tổ chức đó với những tổ chức khác.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Văn Hóa Doanh Nghiệp

Không phải tự nhiên những công ty được bình chọn là “Môi trường làm việc tốt nhất” lại gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh. Các doanh nghiệp này thường có xu hướng tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, giúp nhân viên cảm thấy tích cực và thể hiện tốt trong công việc. Nghiên cứu được thu thập ở Culture IQ chỉ ra rằng nhân viên đánh giá chất lượng của một công ty cao hơn 20% đối với những công ty thể hiện văn hoá doanh nghiệp tích cực. Vậy, tại sao văn hóa lại là một phần quan trọng của một doanh nghiệp? Một số lợi ích của một văn hoá doanh nghiệp tích cực có thể kể đến như sau:

 • Tạo ra bản sắc riêng cho doanh nghiệp

 • Nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống văn phòng

 • Khiến nhân viên sẵn sàng cống hiến lâu dài

 • Ảnh hưởng đến dịch vụ khách hàng

 • Tăng cường sự tương tác trong môi trường làm việc

 • Ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên

 • Thu hút ứng viên tiềm năng

 • Xây dựng hình ảnh thương hiệu

1.3. Các Yếu Tố Cấu Thành Văn Hóa Doanh Nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp được cấu thành từ nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Giá trị cốt lõi: Những nguyên tắc nền tảng mà doanh nghiệp cam kết tuân thủ.

 • Niềm tin và quan điểm: Những suy nghĩ và quan điểm chung mà các thành viên trong tổ chức chia sẻ.

 • Hành vi và thói quen: Các hành vi và thói quen hàng ngày của nhân viên, phản ánh các giá trị và niềm tin của doanh nghiệp.

 • Các quy định và chính sách: Các quy định và chính sách của doanh nghiệp định hình cách thức làm việc và ứng xử của nhân viên.

Môi trường làm việc: Môi trường vật lý và tinh thần nơi nhân viên làm việc, bao gồm cơ sở vật chất, không gian làm việc và bầu không khí tổng thể.

2. Xác Định Giá Trị Cốt Lõi Của Doanh Nghiệp

2.1. Tại Sao Giá Trị Cốt Lõi Quan Trọng?

Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc và chuẩn mực nền tảng mà doanh nghiệp cam kết tuân thủ. Chúng định hướng cho mọi hành động và quyết định của doanh nghiệp, tạo nên bản sắc riêng và giúp doanh nghiệp duy trì sự nhất quán trong hoạt động.

2.2. Các Bước Xác Định Giá Trị Cốt Lõi

Bước 1: Phân Tích Nội Bộ

 • Đánh giá hiện trạng: Xem xét các giá trị hiện tại của doanh nghiệp và phân tích xem những giá trị nào thực sự quan trọng đối với công ty và nhân viên.

 • Nhận diện những giá trị nổi bật: Xác định những giá trị được tất cả các thành viên trong tổ chức đồng thuận và tôn trọng.

Bước 2: Thảo Luận Với Lãnh Đạo Và Nhân Viên

 • Tổ chức các cuộc họp: Tổ chức các cuộc họp, hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên để thảo luận về các giá trị mà doanh nghiệp nên đề cao.

 • Thu thập ý kiến: Lắng nghe ý kiến từ tất cả các cấp của tổ chức để đảm bảo rằng các giá trị cốt lõi phản ánh đúng bản sắc và mục tiêu của doanh nghiệp.

Bước 3: Xác Định Các Giá Trị Chung

 • Tìm điểm chung: Tìm ra những điểm chung giữa các ý kiến và hợp nhất chúng thành một bộ giá trị cốt lõi.

 • Định hình giá trị cốt lõi: Định hình và công bố bộ giá trị cốt lõi một cách rõ ràng và dễ hiểu.

2.3. Ví Dụ Về Giá Trị Cốt Lõi

Một số ví dụ về giá trị cốt lõi có thể bao gồm:

 • Trung thực: Luôn trung thực trong mọi hành động và giao tiếp.

 • Sáng tạo: Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong công việc.

 • Chất lượng: Cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

 • Tôn trọng: Tôn trọng mọi người, từ nhân viên đến khách hàng và đối tác.

 • Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm với công việc và hành động của mình.

3. Truyền Đạt Giá Trị Cốt Lõi Đến Nhân Viên

3.1. Tầm Quan Trọng Của Việc Truyền Đạt Giá Trị Cốt Lõi

Truyền đạt giá trị cốt lõi đến toàn bộ nhân viên là bước quan trọng để đảm bảo rằng mọi người đều hiểu và áp dụng các giá trị này trong công việc hàng ngày. Điều này giúp tạo ra sự nhất quán và đồng thuận trong tổ chức, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc và sự hài lòng của nhân viên.

3.2. Các Phương Pháp Truyền Đạt Giá Trị Cốt Lõi

Đào Tạo Và Hội Thảo

 • Đào tạo ban đầu: Tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên mới để giới thiệu và giải thích về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

 • Hội thảo định kỳ: Tổ chức các hội thảo định kỳ để nhắc nhở và củng cố giá trị cốt lõi cho toàn bộ nhân viên.

Truyền Thông Nội Bộ

 • Email và bản tin: Sử dụng email và bản tin nội bộ để truyền đạt thông điệp về giá trị cốt lõi và các câu chuyện thành công liên quan.

 • Mạng nội bộ: Sử dụng các công cụ truyền thông nội bộ như mạng nội bộ, diễn đàn để thảo luận và chia sẻ về giá trị cốt lõi.

Gương Mẫu Từ Lãnh Đạo

 • Lãnh đạo thực hành: Lãnh đạo nên là những người đầu tiên thực hiện và gương mẫu trong việc tuân thủ các giá trị cốt lõi.

Câu chuyện từ lãnh đạo: Chia sẻ các câu chuyện và kinh nghiệm của lãnh đạo về việc áp dụng giá trị cốt lõi trong công việc và cuộc sống.

4. Khuyến Khích Hành Vi Phù Hợp Với Giá Trị Cốt Lõi

4.1. Tại Sao Cần Khuyến Khích Hành Vi Phù Hợp?

Để giá trị cốt lõi thực sự thấm nhuần trong văn hóa doanh nghiệp, cần có các biện pháp khuyến khích và thưởng phạt rõ ràng. Điều này giúp đảm bảo rằng nhân viên không chỉ hiểu mà còn hành động phù hợp với các giá trị cốt lõi, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc và sự hài lòng.

4.2. Các Biện Pháp Khuyến Khích Hành Vi Phù Hợp

Chính Sách Khen Thưởng

 • Khen thưởng hàng tháng/quý: Thiết lập các chương trình khen thưởng hàng tháng hoặc hàng quý để công nhận những nhân viên có hành vi và thành tích phù hợp với giá trị cốt lõi.

 • Giải thưởng đặc biệt: Tạo ra các giải thưởng đặc biệt để vinh danh những đóng góp nổi bật và truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân viên.

Đánh Giá Hiệu Suất

 • Tiêu chí đánh giá: Kết hợp các giá trị cốt lõi vào các tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc, đảm bảo rằng nhân viên được đánh giá không chỉ dựa trên kết quả công việc mà còn dựa trên cách thức họ làm việc.

 • Phản hồi định kỳ: Cung cấp phản hồi định kỳ cho nhân viên về việc họ đã áp dụng các giá trị cốt lõi như thế nào trong công việc hàng ngày.

Khuyến Khích Sự Tham Gia

 • Dự án và hoạt động: Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào các dự án và hoạt động thể hiện rõ ràng các giá trị cốt lõi của công ty.

 • Nhóm làm việc: Khuyến khích việc thành lập các nhóm làm việc hoặc câu lạc bộ nhân viên để thảo luận và triển khai các sáng kiến liên quan đến giá trị cốt lõi.

5. Đo Lường Và Điều Chỉnh Văn Hóa Doanh Nghiệp

5.1. Tại Sao Cần Đo Lường Văn Hóa Doanh Nghiệp?

Để đảm bảo văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững và phù hợp với mục tiêu của công ty, cần phải liên tục đo lường và điều chỉnh. Việc đo lường giúp doanh nghiệp nhận diện những điểm mạnh và yếu trong văn hóa, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện kịp thời.

5.2. Các Phương Pháp Đo Lường Văn Hóa Doanh Nghiệp

Khảo Sát Ý Kiến Nhân Viên

 • Khảo sát định kỳ: Thực hiện các khảo sát định kỳ để đánh giá mức độ thấm nhuần và hiểu biết về giá trị cốt lõi của nhân viên.

 • Phỏng vấn nhóm: Tổ chức các buổi phỏng vấn nhóm để thu thập ý kiến sâu sắc và phản hồi từ nhân viên về văn hóa doanh nghiệp.

Phân Tích Hiệu Suất

 • Chỉ số hiệu suất: Sử dụng các chỉ số hiệu suất (KPI) liên quan đến văn hóa doanh nghiệp để đánh giá mức độ hiệu quả của các biện pháp triển khai.

 • Báo cáo hiệu suất: Xem xét các báo cáo hiệu suất của các đội nhóm và cá nhân để xác định mức độ phù hợp với giá trị cốt lõi.

Điều Chỉnh Khi Cần Thiết

 • Xác định vấn đề: Dựa trên kết quả đo lường, xác định các vấn đề và điểm yếu trong văn hóa doanh nghiệp.

 • Đề xuất giải pháp: Đưa ra các giải pháp cụ thể để cải thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty.

Tạm Kết

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với sự cam kết và chiến lược đúng đắn, doanh nghiệp có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng năng suất lao động cũng như lợi nhuận. Hãy bắt đầu từ việc xác định và truyền đạt giá trị cốt lõi, khuyến khích hành vi phù hợp và luôn sẵn sàng điều chỉnh để thích ứng với sự phát triển.

Bài viết này hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp của bạn xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và bền vững, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hãy nhớ rằng, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà là một phần không thể thiếu của sự thành công và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

Thông tin
 • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư WTP

 • MST: 0316766866

 • 75 Đường 39, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Liên hệ
 • Phone: +84 93 123 9099

 • Email: crm@wtp.vn

 • Website: wtp.vn