Xây dựng CSR - Chiến lược truyền thông cho sự phát triển bền vững của thương hiệu

BÀI VIẾT NỔI BẬTTIN TỨCDIGITAL MARKETING

6/21/202417 phút đọc

Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, Chiến lược truyền thông không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm hay dịch vụ mà còn phải thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR - Corporate Social Responsibility). CSR không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Bài viết này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cần thiết để xây dựng một hình ảnh thương hiệu uy tín, trách nhiệm và bền vững trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng.

I. Corporate Social esponsibility (CSR) là gì?

Corporate Social Responsibility (CSR) có thể được dịch là "Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội". Thuật ngữ này đề cập đến các chính sách và chiến lược được thực hiện bởi các tập đoàn/doanh nghiệp, nhằm tiếp cận các vấn đề của cộng đồng và tạo ra ảnh hưởng tích cực đồng thời tới xã hội và doanh nghiệp.

Cụ thể, các sáng kiến CSR sẽ đem lại giá trị bền vững trong quá trình phát triển của công ty và thực hiện nghĩa vụ đạo đức của công ty đối với xã hội. Vì vậy, các hoạt động này cần được gắn liền với chiến lược tăng trưởng, chiến lược thương hiệu và hoạt động kinh doanh dài hạn.

Các hoạt động vì cộng đồng thực chất khá đa dạng và không gói gọn trong "từ thiện" hay "tình nguyện" như nhiều người nghĩ. Một số hoạt động phổ biến tại Việt Nam có thể kể đến như: Nâng cao chất lượng môi trường sống bằng cách sử dụng bao bì thân thiện hoặc giảm lượng khí carbon thải ra môi trường; Thực hiện các chương trình từ thiện như quyên góp, ủng hộ, tài trợ, Các chương trình hỗ trợ công nhân viên tại doanh nghiệp như thúc đẩy bình đẳng giới hoặc tổ chức các chuyến xe đưa nhân viên đoàn tụ với gia đình,...

II. Tại sao CSR lại quan trọng đối với thương hiệu?

1. Nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu

Để nổi bật và khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, công ty của bạn cần chứng minh với công chúng rằng bạn là một thương hiệu tốt và có trách nhiệm với xã hội. Vận động và nâng cao nhận thức về các nguyên nhân quan trọng về mặt xã hội là một cách tuyệt vời để doanh nghiệp của bạn luôn được ưu tiên và tăng giá trị thương hiệu.

Một thương hiệu cam kết với trách nhiệm xã hội sẽ dễ dàng thu hút và giữ chân khách hàng hơn. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến giá trị và đạo đức của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động CSR, họ sẽ tạo ra một hình ảnh tích cực, từ đó nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng.

2. Tạo dựng lợi thế cạnh tranh

Trong thị trường đầy cạnh tranh, một chiến lược CSR hiệu quả có thể trở thành lợi thế cạnh tranh lớn. Doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá cả hay chất lượng sản phẩm mà còn cạnh tranh về giá trị xã hội mà họ mang lại. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nổi bật mà còn xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và đối tác.

3. Thu hút nhà đầu tư và đối tác tiềm năng

Bằng cách thể hiện một tầm nhìn rõ ràng với các sáng kiến CSR nổi bật, công ty của bạn chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với cả các nhà đầu tư hiện tại và tương lai. Nhà đầu tư đóng vai trò ngày càng tăng với tư cách là các bên liên quan chính trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Gần 80% doanh nghiệp được khảo sát sẵn sàng cung cấp cho họ dữ liệu và xem xét quan điểm của họ về tính bền vững. Cũng giống như khách hàng, các nhà đầu tư đang buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho cộng đồng, xã hội.

Đồng thời, một công ty thực hiện CSR một cách nghiêm túc sẽ báo hiệu cho cả nhà đầu tư và đối tác rằng họ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn cũng như dài hạn. CSR đi đôi với các số liệu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) giúp các nhà phân tích định lượng các nỗ lực xã hội của công ty và trở thành yếu tố chính khiến các nhà đầu tư cân nhắc và tiếp tục quan tâm đến họ. Một doanh nghiệp có chiến lược CSR rõ ràng và minh bạch sẽ dễ dàng thu hút các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, từ đó mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh.

II. Tại sao CSR lại quan trọng đối với thương hiệu?

1. Nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu

Để nổi bật và khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, công ty của bạn cần chứng minh với công chúng rằng bạn là một thương hiệu tốt và có trách nhiệm với xã hội. Vận động và nâng cao nhận thức về các nguyên nhân quan trọng về mặt xã hội là một cách tuyệt vời để doanh nghiệp của bạn luôn được ưu tiên và tăng giá trị thương hiệu.

Một thương hiệu cam kết với trách nhiệm xã hội sẽ dễ dàng thu hút và giữ chân khách hàng hơn. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến giá trị và đạo đức của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động CSR, họ sẽ tạo ra một hình ảnh tích cực, từ đó nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng.

2. Tạo dựng lợi thế cạnh tranh

Trong thị trường đầy cạnh tranh, một chiến lược CSR hiệu quả có thể trở thành lợi thế cạnh tranh lớn. Doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá cả hay chất lượng sản phẩm mà còn cạnh tranh về giá trị xã hội mà họ mang lại. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nổi bật mà còn xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và đối tác.

3. Thu hút nhà đầu tư và đối tác tiềm năng

Bằng cách thể hiện một tầm nhìn rõ ràng với các sáng kiến CSR nổi bật, công ty của bạn chắc chắn sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với cả các nhà đầu tư hiện tại và tương lai. Nhà đầu tư đóng vai trò ngày càng tăng với tư cách là các bên liên quan chính trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Gần 80% doanh nghiệp được khảo sát sẵn sàng cung cấp cho họ dữ liệu và xem xét quan điểm của họ về tính bền vững. Cũng giống như khách hàng, các nhà đầu tư đang buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho cộng đồng, xã hội.

Đồng thời, một công ty thực hiện CSR một cách nghiêm túc sẽ báo hiệu cho cả nhà đầu tư và đối tác rằng họ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn cũng như dài hạn. CSR đi đôi với các số liệu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) giúp các nhà phân tích định lượng các nỗ lực xã hội của công ty và trở thành yếu tố chính khiến các nhà đầu tư cân nhắc và tiếp tục quan tâm đến họ. Một doanh nghiệp có chiến lược CSR rõ ràng và minh bạch sẽ dễ dàng thu hút các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, từ đó mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh.

III. Xây dựng chiến lược truyền thông CSR hiệu quả

1. Xác định mục tiêu và giá trị cốt lõi

Trước tiên, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu và giá trị cốt lõi của mình trong hoạt động CSR. Điều này giúp định hướng các hoạt động cụ thể và đảm bảo rằng các chiến lược truyền thông được xây dựng phù hợp và hiệu quả.

 • Hiểu rõ vai trò của CSR trong kinh doanh: CSR là một phần không thể tách rời của chiến lược kinh doanh. Việc hiểu rõ vai trò của CSR giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về lợi ích mà các hoạt động xã hội mang lại, từ đó định hướng đúng đắn cho chiến lược truyền thông.

 • Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc và tiêu chí mà doanh nghiệp luôn tuân thủ trong mọi hoạt động. Để xây dựng chiến lược CSR hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định rõ những giá trị này và đảm bảo rằng chúng phản ánh đầy đủ trong các hoạt động xã hội của mình.

 • Đặt ra mục tiêu cụ thể và đo lường được: Mục tiêu CSR cần được đặt ra một cách cụ thể và có thể đo lường được. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ và hiệu quả của các hoạt động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo và truyền thông.

2. Tích hợp CSR vào chiến lược kinh doanh

CSR không nên được xem như một hoạt động độc lập mà cần được tích hợp vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động CSR sẽ được thực hiện nhất quán và đồng bộ, mang lại hiệu quả lâu dài.

 • Kết nối CSR với các mục tiêu kinh doanh: Doanh nghiệp cần kết nối các hoạt động CSR với các mục tiêu kinh doanh chính, như tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường, hay nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc này giúp đảm bảo rằng CSR không chỉ là một hoạt động phụ trợ mà là một phần thiết yếu của chiến lược kinh doanh.

 • Đưa CSR vào quy trình quản lý: Các hoạt động CSR cần được đưa vào quy trình quản lý và điều hành của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng các hoạt động này sẽ được thực hiện một cách bài bản và có hệ thống, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát và đánh giá hiệu quả.

 • Tạo văn hóa CSR trong doanh nghiệp: Việc xây dựng một văn hóa CSR trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Doanh nghiệp cần khuyến khích và thúc đẩy nhân viên tham gia vào các hoạt động CSR, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đầy trách nhiệm.

3. Sử dụng các kênh truyền thông đa dạng

Để chiến lược truyền thông CSR đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần sử dụng các kênh truyền thông đa dạng như mạng xã hội, trang web, email marketing và báo chí. Mỗi kênh sẽ có đối tượng tiếp cận và cách truyền tải thông điệp khác nhau, giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng và đối tác hơn.

 • Mạng xã hội: Mạng xã hội là một kênh truyền thông mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận và tương tác trực tiếp với khách hàng và cộng đồng. Doanh nghiệp nên sử dụng các nền tảng như Facebook, Instagram, LinkedIn để chia sẻ các hoạt động CSR, từ đó tạo dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và trách nhiệm.

 • Trang web doanh nghiệp: Trang web là nơi doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động CSR của mình. Một phần chuyên biệt về CSR trên trang web sẽ giúp khách hàng và đối tác dễ dàng tìm hiểu và theo dõi các hoạt động của doanh nghiệp.

 • Email marketing: Email marketing là một cách hiệu quả để truyền tải thông điệp CSR đến khách hàng và đối tác một cách cá nhân hóa. Doanh nghiệp có thể gửi newsletter định kỳ để cập nhật thông tin về các hoạt động CSR, từ đó duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

 • Báo chí và truyền thông: Báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng là kênh quan trọng giúp doanh nghiệp lan tỏa thông điệp CSR đến rộng rãi công chúng. Doanh nghiệp có thể tổ chức các buổi họp báo, gửi thông cáo báo chí, hoặc hợp tác với các nhà báo để đưa tin về các hoạt động CSR của mình.

4. Tạo nội dung chân thực và minh bạch

Khách hàng và đối tác luôn đánh giá cao sự chân thực và minh bạch trong các hoạt động CSR của doanh nghiệp. Hãy chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh và số liệu cụ thể về các hoạt động CSR mà doanh nghiệp đã thực hiện. Điều này không chỉ tạo dựng lòng tin mà còn giúp khách hàng và đối tác thấy rõ những giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho cộng đồng.

 • Chia sẻ câu chuyện thật: Những câu chuyện thật về các hoạt động CSR sẽ tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với khách hàng và đối tác. Doanh nghiệp nên kể lại những trải nghiệm thực tế, những khó khăn đã vượt qua và những kết quả đạt được từ các hoạt động CSR.

 • Sử dụng hình ảnh và video: Hình ảnh và video là cách tuyệt vời để minh họa các hoạt động CSR. Những hình ảnh và video chân thực sẽ giúp người xem cảm nhận rõ ràng hơn về những gì doanh nghiệp đang làm và tác động tích cực của những hoạt động đó.

 • Cung cấp số liệu cụ thể: Số liệu cụ thể về các hoạt động CSR sẽ giúp tăng tính thuyết phục cho thông điệp truyền thông. Doanh nghiệp nên cung cấp những con số về số lượng người được hỗ trợ, số tiền quyên góp, hoặc bất kỳ dữ liệu nào có thể chứng minh hiệu quả của các hoạt động CSR.

5. Đo lường và báo cáo kết quả

Cuối cùng, việc đo lường và báo cáo kết quả các hoạt động CSR là rất quan trọng. Doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá hiệu quả của các hoạt động CSR và chia sẻ kết quả này với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Điều này không chỉ giúp cải thiện chiến lược truyền thông mà còn khẳng định cam kết của doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã hội.

 • Thiết lập các chỉ số đo lường: Để đo lường hiệu quả của các hoạt động CSR, doanh nghiệp cần thiết lập các chỉ số đo lường cụ thể. Các chỉ số này có thể bao gồm: số lượng người hưởng lợi, mức độ hài lòng của khách hàng, tác động đến môi trường, và các chỉ số tài chính liên quan.

 • Theo dõi và đánh giá tiến độ: Việc theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động CSR là rất cần thiết. Doanh nghiệp nên thực hiện các báo cáo định kỳ để xem xét các hoạt động đã đạt được mục tiêu đặt ra hay chưa, từ đó điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

 • Chia sẻ kết quả với công chúng: Việc chia sẻ kết quả các hoạt động CSR với công chúng không chỉ giúp minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp mà còn tạo ra sự tin tưởng từ phía khách hàng và đối tác. Doanh nghiệp nên công bố các báo cáo CSR hàng năm, tổ chức các sự kiện giới thiệu kết quả, và sử dụng các kênh truyền thông để lan tỏa thông tin này.

Tạm kết

Chiến lược truyền thông hiệu quả không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Bằng việc xây dựng và thực hiện một chiến lược CSR rõ ràng, doanh nghiệp có thể tạo dựng một hình ảnh thương hiệu uy tín, trách nhiệm và bền vững trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng. Điều này không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh mà còn thu hút các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng, mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp.

Trong thời đại mà người tiêu dùng và cộng đồng ngày càng quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường, CSR không còn là một lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững. Vì vậy, hãy bắt tay vào xây dựng một chiến lược CSR hiệu quả ngay hôm nay để khẳng định vị thế và tạo dựng giá trị bền vững cho thương hiệu của bạn.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

Thông tin
 • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư WTP

 • MST: 0316766866

 • 75 Đường 39, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Liên hệ
 • Phone: +84 93 123 9099

 • Email: crm@wtp.vn

 • Website: wtp.vn